Tháng Tư 20, 2023

Day

Mô tả công việc – Phân tích thông tin đơn hàng từ phòng Sales. – Xem xét tiến độ nguyên liệu, năng lực sản xuất của ngành Nhuộm để lên kế hoạch sản xuất hằng tháng. – Kiểm tra và báo cáo tình hình giao hàng may mỗi ngày so sánh với kế hoạch và...
Read More