Tháng Mười Một 13, 2023

Day

Áp lực từ môi trường kinh doanh, các yêu cầu/mong đợi từ khách hàng, … buộc các doanh nghiệp phải chuẩn bị lực lượng lao động luôn sẵn sàng với các áp lực này. Điều này đặt ra những thách thức cho nhà quản lý trong công tác đào tạo và trao quyền cho nhân...
Read More