Tháng Sáu 12, 2024

Day

Seminar của Nghiên cứu sinh Đặng Ngoc Cát Tiên theo thông tin như sau: Chủ đề báo cáo: Một số lý thuyết nền hữu ích trong nghiên cứu dịch vụ: Thuyết SDL, Lý thuyết nguồn lực (cá nhân và xã hội), Trao đổi và bảo tồn nguồn lực, Nguồn lực tâm lý, Nguồn lực tương...
Read More
Chương trình #Management_Trainee Program 2024 của #DHL_Supply_Chain đã chính thức trở lại. Công ty DHL Supply Chain Việt Nam, trực thuộc tập đoàn DHL, là nhà cung cấp dịch vụ logistics hàng đầu thế giới. Management Trainee Program là điểm khởi đầu cho các bạn trẻ tài năng trong bước đầu tạo dựng hành trình...
Read More

Bình luận gần đây