Tháng Sáu 14, 2024

Day

– Đề nghị tất cả học viên có mặt trước giờ tổ chức hội đồng 15 phút để chuẩn bị– Học viên trình bày bằng file powerpoint.– Mỗi học viên có từ 15 -20 phút trình bày, tổng thời gian cho 1 học viên bảo vệ luận vănkhoảng 45-60 phút– Học viên chuẩn bị các...
Read More

Bình luận gần đây