Tháng Bảy 2, 2024

Day

Khẩu hiệu “Chiến sĩ Bách khoa – sẵn sàng, chiến sĩ Bách khoa – xung kích, chiến sĩ Bách khoa – hoàn thành nhiệm vụ” được hơn 500 sinh viên Trường Đại học Bách khoa đồng thanh hô lên đã đánh dấu cho một khởi đầu mới của hành trình Mùa hè xanh lần thứ...
Read More

Bình luận gần đây