Tháng Ba 1, 2023

Day

Nhằm hỗ trợ Sinh viên ngành Quản lý Công nghiệp có thể nắm rõ thông tin hơn trong việc đăng ký tín chỉ tự chọn tự do và tín chỉ kỹ thuật ngoài ngành, VPK QLCN gửi thông báo hướng dẫn: Huong Dan Tu Chon KT Ngoai Nganh Va Tu DoTải xuống
Read More

Bình luận gần đây