Học vụ

Category

STTLVTN CLC Hk212 STT LVTN Dai Tra Hk212Tải xuống LINK nộp bản mềm LVTN tại: >>LINK<<
Read More
Các bạn xem chi tiết kế hoạch thực hiện LVTN Cao học QTKD K2020 – đợt 1 – HK 211 Lich Lam LVTN QTKD K2020 Dot 1 HK211Tải xuống
Read More
Khoa QLCN xin thông báo đến quý học viên ngành Quản trị Kinh doanh Bảng so sánh CTĐT Thạc sĩ QTKD Khoá 2019 & Khoá 2021 Mục đích của bảng so sánh: Giúp  sinh viên khóa cũ chưa học/ bị nợ môn cũ (nhưng nay không còn mở trong chương trình mới) sẽ biết nên chọn...
Read More
Kế hoạch thực hiện Đề cương + LVThS Khoá 2020 – Đợt 2  năm học HK2/2021-2022 Khoa QLCN xin thông báo đến quý học viên ngành Quản trị Kinh doanh Kế hoạch thực hiện Đề cương + LVThS Khoá 2020 – Đợt 2  năm học HK2/2021-2022 Mời vui lòng xem file đính Ke Hoach Lam...
Read More
Sinh viên xem danh sách trong file đính kèm. 2559 DANH SACH PHAN CONG GVHD MON THUC TAP NHAN THUC CLC HK 212Tải xuống 2559 DANH SACH PHAN CONG GVHD MON THUC TAP NHAN THUC DAI TRA HK 212Tải xuống 2559 DANH SACH PHAN CONG GVHD MON THUC TAP NHAN THUC VHVL HK 212Tải xuống
Read More
Sinh viên xem kết quả phân công Giáo viên hướng dẫn môn Luận văn Tốt nghiệp HK 212 trong file đính kèm. 2558 DANH SACH PHAN CONG GVHD LVTN BM TTQL DAI TRATải xuống 2558 DANH SACH PHAN CONG GVHD LVTN BM TT QL CLCTải xuống 2558 DANH SACH PHAN CONG GVHD LVTN BM TC...
Read More
Lịch thực tập nhận thức HK2/2021-2022 Đại học chính quy và Chất lượng cao (K2020) Thời gianCông việcGhi chú30/12/2021 – 05/01/2022BCN Khoa phân công BM 06/01/2022 – 11/01/2022BM hoàn thành phân công11/01: công bố DS GVHD15/01/2022Phổ biến nội dung TTNT – ONLINE ĐHCQ: 08g30 CLC: 09:30Thầy Thanh (CNMH)17/01/2022 – 11/03/2022GVHD lập nhóm và trao đổi với...
Read More
THÔNG BÁO V/v môn Thực tập Tốt nghiệp và môn Đề cương  Học kỳ HK211 Tiếp theo thông báo số 136/ĐHBK-QLCN ngày 09 tháng 12 năm 2021 về việc thực hiện môn TTTN và Đề cương trong HK 203 và HK 211. Sinh viên cố gắng đăng ký môn LVTN HK212 lần 1. Sẽ có...
Read More
V/v nộp luận văn tốt nghiệp HK1/2021-2022 và số thứ tự nộp luận văn Đại học chính quy và Chất lượng cao và Hệ VHVL 1. Thời gian nộp:+ Đợt : Trước 10g00 thứ 2, ngày 27/12/20212. Địa điểm nộp:+ Tại biểu mẫu website: điền thông tin và nộp file tại link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdL-S5GpCyZK664EwUKjHrYmvlIPtQi7GFlctF6WCra0JWz0g/viewformSinh viên cần lưu ý:–...
Read More
1 5 6 7 8