Quality assurance

Internal quality assurance system of HCMUT

The internal quality assurance system of the HCMC University of Technology is designed, built, and developed to continuously evaluate, measure, control, maintain and improve the quality of all major activities. The quality assurance system is aimed at meeting the mission well, reaching the strategic goals and well responding to the requirements of related parties.

To ensure and improve the quality of the HCMC University of technology, the comprehensive quality control is always assessive, measured.

Ready to meet the requirements, standards and regulations of organizations and agencies of external quality assurance (domestic and foreign) such as the Ministry of Education and National University of Ho Chi Minh City, AUN-QA, ABET , or AACSB.

International Quality Inspection

In order to promote the quality of internal QA within regional universities, AUN has launched an initiative to assess the quality of higher education according to the standard quality assurance standards of the ASEAN region (ASEAN University Network – Quality Assurance, abbreviated is AUN-QA).

This is also a way that the ASEAN Network networks enhances mutual trust in the quality of training between regional schools as well as with partner universities around the world, step by step contributing to promoting Recognizing the achievement of learning and developing cooperation between universities in Southeast Asia.

With strives in improving the quality of training, material facilities..etc. The Department of Industrial Management has been honored to receive AUN-QN quality inspection certification.

The bachelor program was accredited by AUN in 2014. The table below shows that the regular program has a very small attrition rate (<10%) but the high-quality program consistently has a much higher rate because a significant portion of the students in the high-quality program decided to continue their study overseas.

Admission, withdrawal, and attrition rate

Regular program

 

 

1. Cohort 2015

2. Cohort 2016

3. Cohort 2017

4. Cohort 2018

5. Cohort 2019

6. Cohort 2020

# Study Places offered by HEI

 

130

130

160

120

120

120

# Applicants

705

504

882

562

848

1032

f

415

363

554

408

625

628

m

290

141

328

154

223

404

Application rate

 

5.42

3.88

5.51

4.68

7.07

8.60

# First-Year Students (accepted applicants)

115

75

164

135

160

115

f

73

54

103

98

118

70

m

42

21

61

37

42

45

Rate of female students

 

0.63

0.72

0.63

0.73

0.74

0.61

# Foreign Students

0

0

0

0

0

0

f

0

         

m

0

         

Rate of foreign students

 

0

0

0

0

0

0

Percentage of occupied study places

 

88.46%

57.69%

102.50%

112.50%

133.33%

95.83%

# Graduates

102

49

0

0

0

0

f

69

40

0

0

0

0

m

33

9

0

0

0

0

# Dropout

13

3

13

11

6

1

f

4

2

5

7

3

1

m

9

1

8

4

3

0

Success rate (students who finished their studies)

 

88.70%

65.33%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Dropout rate (students who dropped their studies)

 

11.30%

4.00%

7.93%

8.15%

3.75%

0.87%

Average duration of study

 

4.25

4.02

n/a

n/a

n/a

n/a

Average grade of final degree

 

7.54

7.68

n/a

n/a

n/a

n/a

 

High-quality program

 

 

1. Cohort 2015

2. Cohort 2016

3. Cohort 2017

4. Cohort 2018

5. Cohort 2019

6. Cohort 2020

# Study Places offered by HEI

 

40

40

45

60

90

100

# Applicants

90

103

236

220

255

266

f

50

37

124

108

 

139

m

41

66

112

112

123

127

Application rate

 

225.00%

257.50%

524.44%

366.67%

283.33%

266.00%

# First-Year Students (accepted applicants)

40

22

40

59

87

117

f

22

8

21

29

45

61

m

18

14

19

30

42

56

Rate of female students

 

0.55

0.36

0.53

0.49

0.52

0.52

# Foreign Students

1

1

0

0

4

1

f

1

1

0

0

4

1

m

0

0

0

0

0

0

Rate of foreign students

 

0.03

0.05

0.05

0.01

Percentage of occupied study places

 

100.00%

55.00%

88.89%

98.33%

96.67%

117.00%

# Graduates

23

9

0

0

0

0

f

15

4

       

m

8

5

       

# Dropout

17

13

11

5

5

0

f

7

4

8

3

3

 

m

10

9

3

2

2

 

Success rate (students who finished their studies)

 

57.50%

40.91%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Dropout rate (students who dropped their studies)

 

42.50%

59.09%

27.50%

8.47%

5.75%

0.00%

Average duration of study

 

4.43

4

n/a

n/a

n/a

n/a

Average grade of final degree

 

7.59

7.63

n/a

n/a

n/a

n/a

 

 

News & Plans

KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ KIỂM ĐỊNH AUN 8-10/10/2014

K/g quý thầy/cô & anh/chị, Trong thời gian qua, khoa QLCN đã hoàn tất việc viết báo cáo tự đánh giá (SAR) theo tiêu chuẩn AUN-QA, để chuẩn bị cho đợt đánh giá kiểm định chính thức trong năm nay. Theo kế hoạch của trường, khoa chúng ta sẽ tham gia đợt đánh giá kiểm...
Read More

Báo cáo SAR-QLCN version 2.0

K/g quý thầy/cô, anh/chị, Trong định hướng chung của toàn trường, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của khoa QLCN theo chuẩn mực quốc tế và khu vực, khoa QLCN có kế hoạch tham gia kiểm định chương trình đào tạo cử nhân ngành QLCN theo chuẩn AUN-QA của mạng lưới các trường ĐH....
Read More

Báo cáo SAR-QLCN (cập nhật 5/5/2014)

Báo cáo tự đánh giá (SAR) CTĐT Cử nhân QLCN theo chuẩn AUN-QA – Mục tiêu: phục vụ công tác đánh giá kiểm định theo AUN-QA & cải tiến chất lượng khoa QLCN  –Nhóm viết báo cáo: Tổ ĐBCL + các thầy/cô khoa QLCN –Cấu trúc báo cáo: •Phần 1: Giới thiệu chung về ĐHQG,...
Read More

Survey results

Kết quả khảo sát SV về giảng dạy HKII/2013-2014

Tổng quan về hoạt động khảo sát ý kiến sinh viên về giảng dạy HKI/2013-2014 Nhằm đảm bảo chất lượng dạy và học tại trường Đại học Bách Khoa – Đại học Quốc gia TpHCM, toàn thể  nhà trường đã không ngừng nỗ  lực trong các công tác thu hút sinh viên giỏi, đến đầu...
Read More

Kết quả khảo sát việc làm SV tốt nghiệp năm 2012 (K2007)

Khảo sát được tiến hành bằng cách gửi bảng câu hỏi (trực tuyến và thư) đến gần 1.870 sinh viên tốt nghiệp năm 2012. Tỷ lệ sinh viên tham gia trả lời khảo sát đạt gần 32.4%. Kết quả thu được cho thấy có 87.1% sinh viên tốt nghiệp đang có việc làm, phần lớn...
Read More

Kết quả khảo sát ý kiến doanh nghiệp về kiến thức và kỹ năng SV năm 2013

Báo cáo khảo sát đánh giá của nhà quản lý đối với sinh viên khoa Quản lý Công nghiệp được tổng kết dựa trên số liệu thu về qua việc đánh giá 65 bạn cựu sinh viên ngành Kỹ thuật Dầu khí tốt nghiệp các năm từ 2009 đến 2013.Nhìn chung, các phần lớn công...
Read More